Studio Vitri

Previous slide
Next slide

Restauratie

Voorop staat altijd het respect voor de oorspronkelijke ontwerper, kunstenaar en glazenier.

StudioVitri werkt volledig conform de ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten – (URL 4002)

De voortgang van een restauratie is afhankelijk van een aantal belangrijke factoren;

  • Gaat het om een monumentaal raam?
  • Valt het onder monumentenzorg?
  • Wat is de restauratie ethiek? moet de restauratie omkeerbaar zijn?
  • Welke kunstenaar heeft het gemaakt?
  • Welke technieken zijn er gebruikt?
  • Kunnen die technieken gereproduceerd worden, zo nee, wat zijn de alternatieven en wat is het te verwachten resultaat?

Er zal onderzoek gedaan worden naar vergelijkbare werken van dezelfde kunstenaar of glazenier om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de gevolgde werkwijze en technieken.

Afhankelijk van die factoren wordt een plan van aanpak gemaakt waarin duidelijk beschreven wordt welke weg er bewandeld gaat worden en wat het uiteindelijke resultaat moet zijn.


Ook als het gaat om de restauratie van een niet monumentaal of museaal raam wordt altijd de grootste zorgvuldigheid in acht genomen.

Uitzonderlijke en betaalbare kwaliteit op elk project gegarandeerd

Persoonlijke service

Jarenlange ervaring

Aandacht voor details